top of page
services.png

Naše Služby

Společnost Delta Capacity poskytuje celou řadu služeb, pro které jsou velkokapacitní bateriové systémy skladování energie jedinečně určeny. Naše hodinové až 4 hodinové systémy pomáhají provozovatelům sítí, distributorům a zákazníkům optimalizovat a vyvažovat kapacitu a řešení pro přesun špiček.

image-2.png

Regulace frekvence 

Zajišťuje rovnováhu nabídky a poptávky po elektřině v každém okamžiku. Řešení společnosti Delta Capacity poskytují kapacitu v časovém horizontu od několika vteřin až po několik minut.  

 

Regulace frekvence je důležitým aspektem spolehlivosti a stability sítě, protože odchylky od jmenovité frekvence mohou způsobit rozsáhlé výpadky proudu a poškození elektrických zařízení.  

 

Například FCR-N je automatická podpůrná služba, která zajišťuje stabilitu frekvence při malých změnách ve spotřebě nebo výrobě, zatímco FCR-D zajišťuje stabilitu frekvence před dalšími změnami v případě poruch.

Vyrovnávácí trh

Bateriové energetické systémy představují trvalé rezervy, z nichž nejrychlejší jsou rezervy pro udržení frekvence (FCR), zatímco rezervy pro obnovení frekvence (FRR) mají delší dobu aktivace.  

 

Trh s FCR se dále dělí na dva typy FCR označované jako FCR-N pro normální režim a FCR-D, které se aktivují pro řešení poruch.

 

Trh FRR se skládá z automatických (aFRR) a manuálních typů rezerv (mFRR).

service-3.png
service-2.png

Load Shifting

„Load shifting“ je proces přesunu spotřeby energie z období vysoké poptávky, známých také jako "peak hours", do období nízké poptávky, známých také jako "off-peak hours ". Tato technika se používá k řízení poptávky po energii a ke snížení zatížení elektrické sítě v době špičky.  

 

Přesunutím spotřeby energie do hodin mimo špičku může load shifting ve špičce pomoci snížit náklady na energii pro spotřebitele a veřejné služby, zlepšit spolehlivost sítě, snížit potřebu nových výrobních kapacit a zvýšit využití energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Bateriové energetické systémy v síťovém měřítku hrají nesmírně důležitou roli při vytváření účinnějšího a nákladově efektivnějšího energetického systému.

bottom of page