top of page
hero section.png

Delta Capacity 
Capacity When You Need It.

right icon.png
about us.png

Om oss

Delta Capacity är ett Schweiz-baserat företag som tillhandahåller marknadsledande lösningar för balans- och kapacitetsmarknader baserade på banbrytande teknik för batterilagring av energi.    

 

Vi är fast beslutna att bidra till den gröna energiomställningen i Skandinavien, Central- och Sydeuropa. Med ett team av experter inom energilagringsteknik och ett starkt engagemang för hållbarhet är Delta Capacity redo för tillväxt på den snabbt föränderliga energimarknaden.    

 

Vi har säkrat betydande finansiering för en framgångsrik utveckling av en högkvalitativ portfölj av storskaliga projekt för batterilagring av energi med visionen att bli en stor aktör på den europeiska marknaden för grön energi.

Background.png

Våra tjänster

Delta Capacity tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster som storskaliga batterilagringssystem är unikt utformade för. Våra 1- till 4-timmarssystem hjälper nätoperatörer, distributörer och kunder att optimera och balansera kapacitet och lösningar för toppförskjutning.

image-2.png

Frekvensreglering

Säkerställer balans mellan tillgång och efterfrågan på el vid alla tidpunkter. Delta Capacitys lösningar ger kapacitet över tidsramar från sekunder till minuter.

wind-driven-generators-produce-renewable-energy-in-2022-02-14-16-32-43-utc-min.jpg

Balansmarknaden

Batteriernas energilagringssystem är uthålliga reserver, varav de snabbaste är frekvenshållningsreserver (FCR), medan frekvensåterställningsreserver (FRR) har en längre...

power-plant-using-renewable-solar-alternative-ener-2022-11-16-20-10-05-utc-min.jpg

Load Shifting

Processen att flytta energianvändningen från perioder med hög efterfrågan till perioder med låg efterfrågan.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder och samhällen att övergå till en mer hållbar energiframtid genom att tillhandahålla innovativa energilagringslösningar som optimerar integrationen av förnybara energikällor och förbättrar nätstabiliteten.    

 

Vårt team utforskar ständigt nya tekniker och lösningar för att hjälpa till att möta den växande efterfrågan på energilagring i regionen

mission_edited.png
bottom of page