top of page
right icon.png
about us.png

Om oss

Delta Capacity är ett Schweiz-baserat företag som tillhandahåller marknadsledande lösningar för balans- och kapacitetsmarknaderna baserade på banbrytande teknik för batterilagring av energi.    

Vi är fast beslutna att bidra till den gröna energiomställningen i Skandinavien, Central- och Sydeuropa. Med ett team av experter inom energilagringsteknik och ett starkt engagemang för hållbarhet är Delta Capacity redo för tillväxt på den snabbt föränderliga energimarknaden.    

 

Vi har säkrat betydande finansiering för en framgångsrik utveckling av en högkvalitativ portfölj av storskaliga batterilagringsprojekt med visionen att bli en stor aktör på den europeiska marknaden för grön energi

bottom of page